Hallituksen kokoukset

Seuraavat hallituksen kokoukset:

23.5.2018

22.8.2018

paikka ja aika ilmoitetaan kokouskutsussa