Yhdistyksen historiaa

HISTORIAA 

Kuopion yliopistollisen sairaalan KTV ry 124 perustettiin 3.9.1945 silloisen
Kuopion lääninsairaalan henkilöstön edunvalvontajärjestöksi, jonka tehtävä oli valvoa jäsenistönsä etuja mm. palkka-ja palvesuhdeasioissa.

Yhdistyksen perustava kokous pidetiin työnväentalolla ja puheenjohtajaksi valittiin Tauno Korhonen. Yhdistyksen perustavassa kokouksessa oli paikalla 27 lääninsairaalan työntekijää ja yhdistyksen nimeksi hyväksyttiin yksimielisesti Kuopion lääninsairaalan henkilökunnan yhdistys. Samalla liityttiin Kunnantyötekijäin liittoon. 

Tismalleen saman ikäinen Psykiatrian laitosten KTV yhdistys 138 lakkautettiin 1.7.2005 ja kaikki sen jäsenet siirtyivät 124:ään. 

Kunta-alan ammattiliitto KTV siirtyi nimenä historiaan 31.12.2005 kun  Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL, Kunta-alan ammattiliitto KTV, Valtion yhteisjärjestö VTY, Tulliliitto, Vankilavirkailijain liitto ja Merivartioliitto MVL yhdistyivät. Uusi liitto sai nimeksi Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL.  Puheenjohtajaksi tähän suomen suurimpaan ammattiliittoon valittiin Tuire Santamäki-Vuori.