Edunvalvonta

Edunvalvontaa lähelläsi

JHL valvoo jäsentensä etua työelämässä. JHL neuvottelee ja sopii työehdoista, jotta jokaiselle liiton jäsenelle voidaan taata kohtuulliset työehdot. Luottamusmiehet ovat työpaikoilla jäsenten lähellä. He auttavat jäseniä työelämän pulmatilanteissa.

Luottamusmies auttaa

Työpaikan oma JHL:läinen luottamusmies tai pääluottamusmies on se henkilö, joka auttaa työelämän edunvalvontaan ja pulmatilanteisiin liittyvissä asioissa. Edunvalvonta-asioissa jäsentä lähinnä on työpaikan oma JHL:läinen luottamusmies tai pääluottamusmies varahenkilöineen.

Luottamusmies on apuna työsuhteen ongelmatilanteissa. Hän valvoo virka- ja työehtosopimusten toteutumista työpaikalla, tulkitsee sopimusten sisältöä ja käy neuvotteluja työnantajan kanssa. Luottamusmies varmistaa, että työpaikalla noudatetaan työelämän pelisääntöjä.

Kiky-tunnit poistuvat 31.8.2020 lähtien. Palkankorotukset ovat yleisen tason suuruiset. 1.8.2020 maksetaan kaikille yleiskorotus 1,22 %, mutta vähintään 26 euroa. 1.4.2021 maksetaan kaikille yleiskorotus 1,00 %. Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan edellä mainittuina ajankohtina 1,22 % ja 1,00 %

Lisäksi 1.4.2021 maksetaan paikallinen järjestelyerä 0,80 %, joka kohdennetaan paikallisesti neuvotellen tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.
 

  •  

Kiky-tunnit poistuvat elokuussa

Kilpailukykysopimukseen liittyvät palkattomat kiky-tunnit poistuvat 30.8.2020. Uuden KVTES:n mukaisia säännöllisiä työaikoja noudatetaan 31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien.

Kilpailukykysopimukseen liittynyt lomarahojen leikkaus oli määräaikainen ja se päättyi vuonna 2019.

Lomarahan voi vuonna 2021 sopia vapaaksi

Vuonna 2021 työntekijät ja viranhaltijat voivat vaihtaa lomarahansa tai osan siitä vapaaksi sopimalla asiasta suoraan työnantajan kanssa. Suullinen sopimus ei riitä, vaan sopimus on tehtävä joko kirjallisesti tai sähköisesti.

Ennen sopimuksen tekemistä työnantajan on selvitettävä viranhaltijalle tai työntekijälle lomarahan vaihtamista koskevat ehdot.

Lomarahavapaapäivien lukumäärä on 50 prosenttia ansaittujen vuosilomapäivien lukumäärästä. Näiltä päiviltä maksetaan palkkaa ja ne lasketaan työssäolon veroiseksi ajaksi. Lomarahavapaapäivät siis kerryttävät vuosilomaa.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan yleiskorotuksilla.

Paikallinen sopimus hälytysrahasta 1.3.2018 alk. 

 KVTES:n ja TS:n paikallinen sopimus hälytysrahasta on uudistettu 1.3.2018 alkaen.

Muutokset:

  • Hälytysrahan euromäärä nousee 80 euroon
  • Viikonlopun työvuorot voidaan sopia perjantaina. Pääsiäisen, juhannuksen ja joulun vuoronvaihdot - voidaan sopia edeltävänä arkipäivänä.