KEVÄT KOKOUS

         

                                       

                                                              KESKIVIIKKONA 14.4.2021 KLO:16:00

                                                              KOKOUSHUONE , RAK 4, 0 KRS.

    

       

  

                                                        

Kiky-tunnit poistuvat 31.8.2020 lähtien. Palkankorotukset ovat yleisen tason suuruiset. 1.8.2020 maksetaan kaikille yleiskorotus 1,22 %, mutta vähintään 26 euroa. 1.4.2021 maksetaan kaikille yleiskorotus 1,00 %. Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan edellä mainittuina ajankohtina 1,22 % ja 1,00 %

Lisäksi 1.4.2021 maksetaan paikallinen järjestelyerä 0,80 %, joka kohdennetaan paikallisesti neuvotellen tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Teknisen ja tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksissa on toteutettu vastaavat korotukset.

Päätavoitteitamme oli: ”Palkankorotukset kuuluvat kaikille”. Tämä toteutui. Saimme pidettyä huolen siitä, että matalimpia palkkoja korotetaan sekalinjaisena toisena vuotena. Sekalinja tarkoittaa, että palkankorotukset lasketaan alemmissa palkoissa euromääräisinä ja ylemmissä palkoissa prosenttimääräisinä. Tämä on parasta palkkatasa-arvoa. Tämäkin tavoitteemme on siis saavutettu. Ylipäänsä neuvottelutuloksen voi sanoa olevan jopa erinomainen korona-Suomen taloudellinen tilanne huomioiden.

Lomarahat maksetaan tänä vuonna (kesänä) täysimääräisinä.

Liity JHL:n jäseneksi, niin saat:

 

 

Jäsenmaksut vuonna 2020

 

Varsinaiset jäsenmaksut:

 

Palkkatuloa ja siihen rinnastettavaa tuloa saava jäsen

Yhdistyksen jäseniltä kerättävät jäsenmaksut 1.38 % peritään työnantajan toimesta jäsenten antamien valtakirjojen perusteella. Mikäli työnantaja ei peri jäsenmaksua, jäsen suorittaa ne itse viitepankkisiirroilla.

 

Osa-aikaeläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleva jäsen maksaa jäsenmaksua vain palkkatulostaan ja siihen rinnastettavasta tulosta.

Kokonaan eläkkeellä, virkavapaalla oleva jäsen joka ei ole saavuttanut vapaajäsenyyttä maksaa jäsenmaksua 8€/kk

 

Vapaajäsen, joka haluaa säilyttää työttömyysturvansa maksaa jäsenmaksua 0,28 %

 

Jäsenmaksuvapausperiaatteet vuonna 2020

 

Palkkatuloa tai siihen rinnastettavaa tuloa vailla oleva jäsen on vapautettu jäsenmaksuista ollessaan

  • eläkelainsäädännössä tarkoitetulla kuntoutusrahalla, kuntoutustuella (määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä)
  • äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla
  • hoitovapaalla/kotihoidontuella (myös ottolapsen vanhemmat)
  • sairauslomalla (palkaton sairausloma)
  • työttömänä eikä saa liiton työttömyyskassan päivärahaa, mutta saa Kelan maksamana työttömyyspäivärahaa, tai on ilmoittautunut työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi
  • Kelan koulutustuella
  • opiskelija
  • suorittamassa asevelvollisuutta tai siviilipalvelua
  • vuorotteluvapaalla etkä saa työttömyyskassalta korvausta

HUOMIO!

 

Jäsenen, joka haluaa yllämainituin perustein vapautuksen jäsenmaksuista, tulee ilmoittaa siitä jäsenyhdistykselle/liitolle. Mikäli jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksutiedon ilmoittamisen yli kuusi kuukautta, hän menettää jäsenoikeutensa.